พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกเมโสโปเตเมีย

หลายๆคนคงทราบกันดีว่า ‘เมโสโปเตเมีย’ นั้นจัดเป็นดินแดนอันโด่งดัง ในเรื่องของแหล่งอารยะธรรมโบราณ รวมทั้งได้ครอบครองความเป็นหนึ่งในหลายๆแง่มุมของประวัติศาสตร์ แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้กันก็คือ เมโสโปเตเมียเป็นผู้ครอบครองพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วย

อย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่มีการสรุปออกมาอย่างแน่ชัด แต่นักประวัติศาสตร์หลายๆท่านต่างเห็นพ้องต้องกันว่า พิพิธภัณฑ์แห่ง ‘Ennigigaldi-Nanna’s Museum’ น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลก โดยพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งชื่อตามพระนามของเจ้าหญิง Ennigigaldi-Nanna’s พระธิดาของกษัตริย์ Nabonidus กษัตริย์องค์สุดท้ายของบาบิโลนใหม่ สำหรับกษัตริย์บาบิโลนพระองค์นี้ ท่านทรงเป็นกษัตริย์ซึ่งสนพระทัยด้านโบราณคดีเป็นอย่างสูง และความสนใจนี้เองก็ได้ส่งต่อมายังพระธิดาของพระองค์ด้วย นอกจากนี้เจ้าหญิง Ennigigaldi-Nanna’s เองก็ทรงดำรงตำแหน่งนักบวชแห่งเทพเจ้า Nanna อีกด้วย โดยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ของชาวเมโสโปเตเมีย และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุซึ่งทำให้พระนางได้ดำรงตำแหน่งภัณฑารักษ์คนแรกของโลก

Mesopotamia-pic

โดยในส่วนของซากพิพิธภัณฑ์มีการขุดพบ ณ เมือง Ur โดยฝีมือของนักโบราณคดี ชื่อว่า Leonard Woolley ซึ่งในส่วนของพิพิธภัณฑ์นั้น จะเป็นอาคารตั้งอยู่ชิดติดกับวิหาร ถัดจากพระราชวังที่ตัวพระนางประทับอยู่ โดยสาเหตุที่นักโบราณคดี Leonard Woolley ทราบ เนื่องจากของที่ค้นพบนั้นน่าแปลกมาก คือ ต่างทั้งสถานที่และช่วงเวลา นอกจากนี้ยังมีป้ายกำกับเอาไว้ด้วย สำหรับโบราณวัตถุที่ขุดพบนี้พบว่า มาจากทั้งของสะสมของกษัตริย์ Nabuchadnezzar ที่ 2 ทั้งของตัวกษัตริย์ Nabonidus และตัวพระนางเอง ซึ่งป้ายนี้จัดว่า เป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญเลยทำให้ความใคร่รู้ของมนุษย์ยุคใหม่เป็นที่ประจักษ์ หลักฐานคือ ป้ายที่มาคู่กับตัวโบราณวัตถุนั้น มีรูปร่างเป็นป้ายทรงกระบอก ซึ่งกำกับคำอธิบายเกี่ยวกับโบราณวัตถุต่างๆ ไว้ถึง 3 ภาษาด้วยกัน มันเรียกว่า ‘Museum labels’ จึงนับว่าเป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะลองคิดเล่นๆ ดูสิว่า ย้อนไปเมื่อ 530 ปีก่อนคริสตกาล หรือ 2,500 ปีก่อน โลกของเราก็มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นซะแล้ว

สาระน่ารู้

พิพิธภัณฑ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ ในการรักษาประโยชน์ทางการศึกษาและนอกการศึกษา ในเชิงสันทนาการ ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้จากการจัดแสดง ไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ เพื่อจัดเก็บฟื้นฟูสภาพ โดยมีการจัดแสดงทั้งในรูปแบบของวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น โบราณวัตถุ, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ เป็นต้น รวมถึงวัตถุอันเกิดจากธรรมชาติ เช่น วัตถุทางธรณีวิทยา, ชีววิทยา, ประวัติศาสตร์ของป่าไม้ เป็นต้น โดยมีการจัดแสดงให้ผู้ชมเข้าชมได้ถาวร หรือจัดแสดงชั่วคราว

Comments are closed.