เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ส้วมที่อินเดียกันเถอะ

Toilet_museum-

การจัดทำพิพิธภัณฑ์นั้นมีมากมายหลายแห่ง แต่ละแห่งก็จะมีธีมหลักแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ พิพิธภัณฑ์รถไฟ เป็นต้น แต่เชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ที่จะพาไปแนะนำวันนี้แตกต่างกว่าแน่นอน นั่นคือ พิพิธภัณฑ์ส้วม ใช่แล้ว แหล่งรวบรวมเรื่องราวของส้วมอยู่ที่นี่แล้ว

Continue reading